lichess.org

Game study

1 • Vitaly_Voronkov •
 1. Vitaly_Voronkov - DemidSul2013
 1. Vitaly_Voronkov

Game study

1 • Romanenko_Vladimir •
 1. Nikolay_Tregubenko12 - ChipandDeil
 1. Romanenko_Vladimir

Победа против 1650 БЕЗ ФЕРЗЯ!!

1 • Ryabov_Ilya •
 1. Grushevskii_Mikhail - Ryabov_Ilya
 1. Ryabov_Ilya

Скандинавсая защита

1 • Kirill_Papikyan •
 1. Глава 1
 1. Kirill_Papikyan

Game study

1 • WCM Shushpanova_Maria •
 1. WCM Chupina_Viktoriya - WCM SofiaGiliazetdinova
 1. WCM Shushpanova_Maria

Game study

1 • Saharov_Vasya •
 1. Saharov_Vasya - Morozov_Maxim
 1. Saharov_Vasya

Game study

1 • Kirill_Papikyan •
 1. Kirill_Papikyan - Ryabov_Ilya
 1. Kirill_Papikyan

Game study

1 • Kirill_Papikyan •
 1. Kirill_Papikyan - Ryabov_Ilya
 1. Ryabov_Ilya
 2. Kirill_Papikyan
 3. Boldarev_Alexander

Глупые маты

1 • Kirill_Papikyan •
 1. Глава 1
 2. Глава 2
 3. Глава 3
 1. Ryabov_Ilya
 2. Lobanov_Alex
 3. Kirill_Papikyan
 4. Boldarev_Alexander

Итальянка

1 • Kirill_Papikyan •
 1. Глава 1
 1. Ryabov_Ilya
 2. Kirill_Papikyan
 3. Boldarev_Alexander

Game study

1 • Boldarev_Alexander •
 1. nikita_grogul - Boldarev_Alexander
 1. Boldarev_Alexander

Гроба

1 • Kirill_Papikyan •
 1. Глава 1
 1. Ryabov_Ilya
 2. Kirill_Papikyan
 3. Boldarev_Alexander

Зайди на личес и посмотри там:) Мой никнейм: Alisher_Safarov23

1 • Alisher_Safarov23 •
 1. Chapter 1
 1. Alisher_Safarov23

Arina_Yakovleva's Study

1 • WCM Arina_Yakovleva •
 1. Chapter 1
 1. WCM Arina_Yakovleva

Pirozhenko_Mikhail's Study

1 • Pirozhenko_Mikhail •
 1. Chapter 1
 1. Pirozhenko_Mikhail

Game study

1 • Ryazantsev_Dmitriy •
 1. Ryazantsev_Dmitriy - Korotkiy_Stepan
 1. Ryazantsev_Dmitriy
Reconnecting