lichess.org

Game study

1 • ZakharBaronov •
 1. Oculov_12 - ZakharBaronov
 1. ZakharBaronov

Maria_Amosova's Study

1 • Maria_Amosova •
 1. Chapter 1
 1. Maria_Amosova

Korolenok_Andrey's Study

1 • Korolenok_Andrey •
 1. Chapter 1
 1. Korolenok_Andrey

Yaroslaw's Study

1 • Yaroslaw •
 1. Chapter 1
 1. Yaroslaw
 2. VolkovaVarvara58
 3. GeorgyZabramny

pristashalexey's Study

1 • pristashalexey •
 1. Chapter 1
 1. pristashalexey

Sharonov_Alexandr's Study

1 • Sharonov_Alexandr •
 1. Chapter 1
 1. Sharonov_Alexandr

SilverStrong's Study

1 • SilverStrong •
 1. Chapter 1
 1. SilverStrong

Game study

1 • VerbovaElena95 •
 1. Ivan_Kudrin - IvanZemlin2
 1. VerbovaElena95

Король- Герой!!!

1 • Neizvestnim •
 1. Chapter 1
 1. Neizvestnim

ks_m's Study

1 • ks_m •
 1. Chapter 1
 1. ks_m

Game study

1 • Tkacheva_Arina •
 1. Kuzmina_Viktoriia - Tkacheva_Arina
 1. Tkacheva_Arina

Game study

1 • LM Stelmashenko •
 1. LM Stelmashenko - GM NearBird
 1. LM Stelmashenko

Game study

1 • runittwice •
 1. Amir1302 - IM A_Kukhmazov
 1. runittwice

Game study

1 • runittwice •
 1. IM A_Kukhmazov - German_Bazeev
 1. runittwice

Game study

1 • runittwice •
 1. IM A_Kukhmazov - FM Sphinx13
 1. runittwice

Game study

1 • runittwice •
 1. IM A_Kukhmazov - German_Bazeev
 1. runittwice
Reconnecting